Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Długosiodło

Dodano: 15 października 2020 r. - godz. 15:04

Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Długosiodło za rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, prezentujemy informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Długosiodło w roku szkolnym 2019/2020 zawierającą m.in.:

  1. Demografia oświatowa Gminy Długosiodło
  2. Jednostki organizacyjne systemu oświaty prowadzone przez Gminę Długosiodło w roku szkolnym 2019/2020
  3. Wyniki egzaminów zewnętrznych
  4. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020
  5. Kadra
  6. Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Długosiodło oraz dowód dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
  7. Kontrola działalności Szkół Podstawowych i Przedszkoli na terenie Gminy Długosiodło
  8. Dofinansowanie działalności placówek oświatowych oraz stypendia dla uczniów
  9. Wyposażenie Szkół Podstawowych na terenie Gminy Długosiodło
  10. Finanse

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 457

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286