Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

Dodano: 03 lipca 2018 r. - godz. 13:21

Zmodyfikowano: 03 lipca 2018 r. - godz. 13:23

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Długosiodło na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stronie internetowej: www.bip.dlugosiodlo.pl dostępny jest wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Długosiodło, pokój nr 4, lub telefonicznie (29) 64 23 655 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-07 godz. 12:56

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 753 469

Liczba pojedynczych informacji:
3 032

Liczba plików (załączników):
5 017