Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości

Dodano: 27 grudnia 2017 r. - godz. 15:44

Zmodyfikowano: 27 grudnia 2017 r. - godz. 15:45

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację
o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych
na zbycie nieruchomości Gminy Długosiodło
,
które odbyły się w dniu 15 grudnia 2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło.

 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00021333/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/16 o powierzchni 0,1401 ha, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości - 47 634,00 zł

  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 ( brak wpłat wadium )
  • liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
  • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
 3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00021333/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/22 o powierzchni 0,1003 ha, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości - 34 204,00 zł

  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 ( brak wpłat wadium )
  • liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
  • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
 5. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Długosiodło, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00000504/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 969/18 o powierzchni 0,0698 ha i 956/10 o powierzchni 0,0003 ha, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 6. Cena wywoławcza nieruchomości - 49 771,00 zł

  w tym:

  - działka nr 969/18 – 49 558,00 zł,

  - działka nr 956/10 – 213,00 zł

  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 ( brak wpłat wadium )
  • liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
  • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
 7. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Długosiodło, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00000504/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 969/19 o powierzchni 0,0517 ha i 956/11 o powierzchni 0,0287 ha, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 8. Cena wywoławcza nieruchomości - 57 084,00 zł

  w tym:

  - działka nr 969/19 – 36 707,00 zł,

  - działka nr 956/11 – 20 377,00 zł

  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 ( brak wpłat wadium )
  • liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
  • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 102

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018