Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczej

Dodano: 16 października 2019 r. - godz. 16:41

Informacja nieaktualna od: 31 października 2019 r. - godz. 16:00

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Gmina Długosiodło planuje przygotować wniosek o dofinansowanie, jednak niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających odpadów w gospodarstwach.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty transportu, odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym proszę zainteresowanych rolników o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Długosiodło wniosku zawierającego niezbędne informacje o ilości posiadanych odpadów. Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy Długosiodło, pokój nr 5. Termin składania wniosków: 31.10.2019 r.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Długosiodło dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 212 708

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671