Informacja o XXXIII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 13 listopada 2018 r. - godz. 13:10

Informacja nieaktualna od: 14 listopada 2018 r. - godz. 16:00

Dnia 14 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło

PORZĄDEK OBRAD
XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 14 listopada 2018 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło;
  2. w sprawie emisji obligacji komunalnych;
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029;
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 212 734

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671