ID 30

Tytuł:

Dostawa używanej koparko-ładowarki  ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

11 lipca 2011 r. - godz. 13:48

Termin składania ofert:

29 lipca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

02 sierpnia 2011 r. - godz. 15:59

Termin otwarcia ofert:

29 lipca 2011 r. - godz. 12:15

ID 29

Tytuł:

Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

22 czerwca 2011 r. - godz. 16:27

Termin składania ofert:

12 lipca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

02 sierpnia 2011 r. - godz. 13:32

Termin otwarcia ofert:

12 lipca 2011 r. - godz. 12:15

ID 28

Tytuł:

Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

20 czerwca 2011 r. - godz. 16:00

Termin składania ofert:

07 lipca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

15 lipca 2011 r. - godz. 15:35

Termin otwarcia ofert:

07 lipca 2011 r. - godz. 12:15

ID 27

Tytuł:

Dostawa urządzeń sanitarnych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

21 kwietnia 2011 r. - godz. 14:53

Termin składania ofert:

29 kwietnia 2011 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

04 maja 2011 r. - godz. 14:57

Termin otwarcia ofert:

29 kwietnia 2011 r. - godz. 10:15

ID 26

Tytuł:

Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz ich utylizacja  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

19 kwietnia 2011 r. - godz. 16:16

Termin składania ofert:

26 kwietnia 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

27 kwietnia 2011 r. - godz. 13:34

Termin otwarcia ofert:

26 kwietnia 2011 r. - godz. 12:15

ID 25

Tytuł:

Przebudowa drogi transportu rolnego  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

29 marca 2011 r. - godz. 14:43

Termin składania ofert:

15 kwietnia 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

22 kwietnia 2011 r. - godz. 13:26

Termin otwarcia ofert:

15 kwietnia 2011 r. - godz. 12:15

ID 24

Tytuł:

Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w ilości 4600 ton ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

18 marca 2011 r. - godz. 15:38

Termin składania ofert:

29 marca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

01 kwietnia 2011 r. - godz. 14:35

Termin otwarcia ofert:

29 marca 2011 r. - godz. 12:15

ID 23

Tytuł:

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

22 lutego 2011 r. - godz. 21:03

Termin składania ofert:

14 marca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

06 kwietnia 2011 r. - godz. 20:43

Termin otwarcia ofert:

14 marca 2011 r. - godz. 12:15

ID 22

Tytuł:

Dostawy oleju napędowego w ilości 25.000 litrów ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

04 lutego 2011 r. - godz. 14:56

Termin składania ofert:

17 lutego 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

25 lutego 2011 r. - godz. 15:46

Termin otwarcia ofert:

17 lutego 2011 r. - godz. 12:15

ID 21

Tytuł:

Usługi opiekuńcze ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

08 grudnia 2010 r. - godz. 15:32

Termin składania ofert:

20 grudnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

28 grudnia 2010 r. - godz. 14:56

Termin otwarcia ofert:

20 grudnia 2010 r. - godz. 12:15

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-09-18 godz. 11:13

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 431 182

Liczba pojedynczych informacji:
2 458

Liczba plików (załączników):
3 918