kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwały z roku:

Wyszukiwanie uchwał według danej zawartości:

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2017 (wszystkie)
Uchwała Nr X/98/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr X/97/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/96/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
Uchwała Nr X/95/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie wyboru ławnika
Uchwała Nr X/94/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś-Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo-Sieczychy”
Uchwała Nr IX/93/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr IX/92/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr IX/91/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr IX/90/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr IX/89/2015 z dnia 2015-09-18 zmieniająca Uchwałę Nr VI/59/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr IX/88/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/56/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Kultury w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr IX/87/2015 z dnia 2015-09-18 zmieniająca Uchwałę Nr VI/55/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszaki”
Uchwała Nr IX/86/2015 z dnia 2015-09-18 zmieniająca Uchwałę Nr VI/54/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Przetycz Włościańska”
Uchwała Nr IX/85/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/53/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr IX/84/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr IX/83/2015 z dnia 2015-09-18 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/493/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr IX/82/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Olszaki
Uchwała Nr IX/81/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Uchwała Nr IX/80/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019
Uchwała Nr VIII/79/2015 z dnia 2015-07-23 w sprawie przyjęcia w zarząd od Powiatu Wyszkowskiego drogi powiatowej
Uchwała Nr VIII/78/2015 z dnia 2015-07-23 w sprawie zaliczenia drogi Blochy - Augustowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr VIII/77/2015 z dnia 2015-07-23 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Blochy do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr VIII/76/2015 z dnia 2015-07-23 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Zygmuntowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr VIII/75/2015 z dnia 2015-07-23 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr VIII/74/2015 z dnia 2015-07-23 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr VII/73/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2014 rok
Uchwała Nr VII/72/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr VII/71/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr VII/70/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2014 rok
Uchwała Nr VII/69/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2014 rok
Uchwała Nr VII/68/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2014 rok
Uchwała Nr VII/67/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zalas, Dębienica, Łączka”
Uchwała Nr VII/66/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej dróg położonych na terenie Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr VII/65/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przyjęcia w zarząd od Powiatu Wyszkowskiego drogi powiatowej
Uchwała Nr VII/64/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przyjęcia w zarząd od Powiatu Wyszkowskiego drogi powiatowej
Uchwała Nr VII/63/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr VI/62/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr VI/61/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr VI/60/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego
Uchwała Nr VI/59/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr VI/58/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaszczułty”
Uchwała Nr VI/57/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr VI/56/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Kultury w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr VI/55/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszaki”
Uchwała Nr VI/54/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Przetycz Włościańska”
Uchwała Nr VI/53/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr VI/52/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
Uchwała Nr VI/51/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Grądy Szlacheckie"
Uchwała Nr VI/50/2015 z dnia 2015-05-29 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowo"
Uchwała Nr VI/49/2015 z dnia 2015-05-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chrzczanka Włościańska"
Strona: 5 z 22
« Poprzednia Następna »
[1]...[3][4][5][6][7]...[22]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem