kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwały z roku:

Wyszukiwanie uchwał według danej zawartości:

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2017 (wszystkie)
Uchwała Nr V/41/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2007 rok.
Uchwała Nr V/40/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2007 rok
Uchwała Nr V/39/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Uchwała Nr V/38/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle.
Uchwała Nr V/37/2007 z dnia 2007-02-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectwa.
Uchwała Nr V/36/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Uchwała Nr V/35/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/34/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr IV/33/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007.
Uchwała Nr IV/32/2006 z dnia 2006-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr IV/31/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Uchwała Nr IV/30/2006 z dnia 2006-12-28 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr IV/29/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Uchwała Nr IV/28/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w gminie Długosiodło
Uchwała Nr IV/27/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w 2007 roku.
Uchwała Nr IV/26/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr IV/25/2006 z dnia 2006-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle
Uchwała Nr IV/24/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr III/23/2006 z dnia 2006-12-15 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/294/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006.
Uchwała Nr III/22/2006 z dnia 2006-12-15 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr III/21/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Uchwała Nr III/20/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr III/19/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Uchwała Nr III/18/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr III/17/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała Nr III/16/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok
Uchwała Nr III/15/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego
Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr III/12/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz prowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr II/11/2006 z dnia 2006-12-04 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr II/10/2006 z dnia 2006-12-04 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/294/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006.
Uchwała Nr II/9/2006 z dnia 2006-12-04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2005- 2015
Uchwała Nr II/8/2006 z dnia 2006-12-04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004 – 2013
Uchwała Nr II/7/2006 z dnia 2006-12-04 w sprawie ustalenia diet dla radnych
Uchwała Nr II/6/2006 z dnia 2006-12-04 w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy
Uchwała Nr II/5/2006 z dnia 2006-12-04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr II/4/2006 z dnia 2006-12-04 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy
Uchwała Nr II/3/2006 z dnia 2006-12-04 w sprawie powołania Komisji Rady Gminy
Uchwała Nr II/2/2006 z dnia 2006-12-04 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr I/1/2006 z dnia 2006-11-24 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy
Strona: 22 z 22
« Poprzednia Następna »
[1]...[19][20][21][22]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem