kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XX/287/2012

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 25 października 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jaszczułty"

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/192/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jaszczułty” wprowadza się zmiany, wprowadzone do planu odnowy miejscowości przez zebranie wiejskie sołectwa Jaszczułty w dniu 12 października 2012 roku, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xx-287-2012_zal.pdf (651.94 KB) Plan Odnowy Miejscowości Jaszczułty 187 Radosław Michalak 2012-12-03 10:51:28
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem