kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVI/300/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Długosiodło na lata 2017-2029 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI (2)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxvi-300-2017_zal_1.pdf (3.37 MB) Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej 41 Radosław Michalak 2018-02-21 13:06:37
xxvi-300-2017_zal_2.pdf (160.05 KB) Wykaz przedsięwzięć WPF 42 Radosław Michalak 2018-02-21 13:06:37
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem