kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/288/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Drodze położonej w obrębie 0032 Stare Bosewo, gmina Długosiodło (działki ewidencyjne nr: 416/34 i 420/2), stanowiącej własność Gminy Długosiodło, nadaje się nazwę: "ul. Wesoła". Załącznikiem do uchwały jest szkic sytuacyjny proponowanego przebiegu ulicy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i rozplakatowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxv-288-2017_zal.pdf (346.23 KB) Szkic sytuacyjny przebiegu ulicy 62 Radosław Michalak 2017-11-27 12:01:50
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem