kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/276/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło w ośmioletnie szkoły podstawowe

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017r. poz.1875/ oraz art.117 ust.4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe /Dz.U z 2017r. poz.60/ w związku z art.88 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe / Dz.U. z 2017r. poz. 59/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017r. sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach w ośmioletnią szkołę podstawową:

 1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach,
 2. siedziba szkoły: Blochy ul. Spacerowa 8 , 07-210 Długosiodło,
 3. obwód Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach obejmuje następujące miejscowości: Augustowo,Blochy, Dębienica, Kalinowo , Łączka , Zalas.

§ 2.

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017r. sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem w ośmioletnią szkołę podstawową:

 1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem 69A,
 2. siedziba szkoły: Dalekie 69A , 07-211 Długosiodło,
 3. obwód Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem obejmuje następujące miejscowości: Dalekie, Jaszczułty, Zamość.

§ 3.

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017r. sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle w ośmioletnią szkołę podstawową:

 1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle,
 2. siedziba szkoły: Długosiodło ul. Tadeusza Kościuszki 5, 07-210 Długosiodło,
 3. obwód Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki obejmuje następujące miejscowości: Chorchosy, Długosiodło, Kornaciska, Lipniak Majorat, Małaszek , Nowe Bosewo, Nowa Pecyna, Plewki, Przetycz Folwark, Stara Pecyna, Stare Suski, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna.

§ 4.

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017r. sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie w ośmioletnią szkołę podstawową:

 1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie,
 2. siedziba szkoły: Stare Bosewo ul. Rozwojowa 19 , 07-210 Długosiodło,
 3. obwód Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie obejmuje następujące miejscowości: Budy Przetycz, Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Grądy Szlacheckie, Grądy Zalewne, Nowa Wieś, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański, Marianowo, Olszaki, Prabuty , Przetycz Włościańska, Stare Bosewo, Znamiączki.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem