kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIV/274/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Drodze gminnej o numerach ewidencyjnych 61/2 i 60/2 położonej w miejscowości Ostrykół Dworski, gmina Długosiodło, nadaje się nazwę: "ul. Kazimierza Deyny". Załącznikiem do uchwały jest szkic sytuacyjny proponowanego przebiegu ulicy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i rozplakatowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxiv-274-2017_zal.pdf (452.07 KB) Szkic sytuacyjny proponowanego przebiegu ulicy 33 Radosław Michalak 2017-09-20 15:52:41
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem