kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIV/264/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.

Na wniosek Wójta Gminy Długosiodło nadaje się "Honorowe Obywatelstwo Gminy Długosiodło" księdzu kanonikowi Stanisławowi Marcowi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem