kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIII/249/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Długosiodło"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIV/122/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Długosiodło” wprowadza się zmiany, wprowadzone do planu odnowy miejscowości przez zebranie wiejskie sołectwa Długosiodło w dniu 19 czerwca 2017 roku, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxiii-249-2017_zal.pdf (564.78 KB) Plan Odnowy Miejscowości Długosiodło 89 Radosław Michalak 2017-08-17 12:28:54
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem