Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

nieaktualne

Data zamieszczenia:2018-06-15
Data deaktualizacji:2018-06-25
Licznik odwiedzin:47

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
na realizację zadania publicznego
przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert,
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Długosiodło informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku do Urzędu Gminy w Długosiodle wpłynęła oferta złożona przez Fundację Kultury Homo Homini w Długosiodle, ul. Mickiewicza 15, 07 – 210 Długosiodło, na realizację zadania publicznego pn.: ”Stulecie niepodległości - mural cd”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stronie internetowej www.dlugosiodlo.pl.

Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Długosiodle w pokoju nr 1 (sekretariat), drogą elektroniczną na adres e-mailowy i.bulatowicz@dlugosiodlo.pl oraz listownie na adres – Urząd Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07 -210 Długosiodło do dnia 25 czerwca 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Długosiodło zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją Kultury Homo Homini w Długosiodle.

Z up. Wójta
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIKI (2)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Ogloszenie.pdf (382.83 KB) Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert 11 Radosław Michalak 2018-06-15 15:20:12
oferta.pdf (1.17 MB) Oferta złożona przez Fundacja Kultury Homo Homini w Długosiodle 15 Radosław Michalak 2018-06-15 15:20:12
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem