Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze

nieaktualne

Data zamieszczenia:2018-02-12
Data deaktualizacji:2018-02-23
Licznik odwiedzin:513

Ogłoszenie
o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw wymiaru podatków i opłat
w Urzędzie Gminy Długosiodło

Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika należy:

 1. prowadzenie ewidencji podmiotów będących płatnikami podatku od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy Długosiodło.
 2. naliczanie podatków:
  1. podatku rolnego,
  2. podatku leśnego,
  3. podatku od nieruchomości,
  4. podatku od środków transportowych.
 3. prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów i odpisów podatku od osób fizycznych i od osób prawnych.
 4. wydawanie decyzji w sprawach:
  1. podatku od nieruchomości, rolnego ,leśnego, od środków transportowych,
  2. ustalania łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych,
 5. realizacja czynności w zakresie:
  1. wysyłania wezwań do podatników o złożenie wykazów,
  2. wprowadzanie do bazy komputerowej zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji dostarczonych przez pocztę, sołtysów oraz dopinanie zwrotek do kopii decyzji rocznych wymiaru podatku,
  3. prowadzenia postępowań i wydawanie postanowień zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, w tym ustalanie spadkobierców, ustanowienia kuratora spadku,
 6. przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Rady Gminy i sprawozdań z działalności Wójta.
 7. przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań.
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności.
 9. kompletowanie wniosków i przygotowywanie decyzji związanych z przyznawaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
 10. realizacja innych zadań w ramach powierzonego zakresu obowiązku.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją;
”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat" w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle, przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 , pokój nr 1 – sekretariat, do godz. 16:00.

ZAŁĄCZNIKI (3)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
ogloszenie.pdf (374.86 KB) Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków i opłat 197 Radosław Michalak 2018-02-12 15:54:43
lista_kandydatów.pdf (21.98 KB) Informacja - lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat 178 Radosław Michalak 2018-02-27 13:12:40
wyniki_naboru.pdf (47.33 KB) Informacja o wynikach naboru 138 Radosław Michalak 2018-03-02 12:21:48
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem