Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

nieaktualne

Data zamieszczenia:2017-11-14
Data deaktualizacji:2017-12-15
Licznik odwiedzin:265

Wójt Gminy Długosiodło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Długosiodło
położonych w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło
oraz w obrębie ewidencyjnym 0010 Długosiodło, gmina Długosiodło.

Obręb ewidencyjny 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło

 1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/16 o powierzchni 0,1401 ha, w tym użytki w klasach: grunty orne RVI – 0,1401 ha.

  • działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolu MN
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47 634,00 zł
 2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/22 o powierzchni 0,1003 ha, w tym użytki w klasach:- grunty orne RVI – 0,1003 ha.

  • działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolu MN
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34 204,00 zł

Obręb ewidencyjny 0010 Długosiodło, gmina Długosiodło

 1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 969/18 o powierzchni 0,0698 ha, w tym użytki w klasach: grunty leśne LsVI – 0,0698 ha, oraz 956/10 o powierzchni 0,0003 ha, w tym użytki w klasach: grunty orne RVI – 0,0003 ha

  • działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolu MN.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 771,00 zł w tym:
   • działka nr 969/18 – 49 558,00 zł,
   • działka nr 956/10 – 213,00 zł
 2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 969/19 o powierzchni 0,0517 ha, w tym użytki w klasach:- grunty leśne LsVI – 0,0517 ha, oraz 956/11 o powierzchni 0,0287 ha, w tym użytki w klasach: grunty orne RVI – 0,0287 ha

  • działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolu MN
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57 084,00 zł w tym:
   • działka nr 969/19 – 36 707,00 zł,
   • działka nr 956/11 – 20 377,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu w Długosiodle. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej jak wyżej wysokości z adnotacją, której działki dotyczy najpóźniej do dnia 12 grudnia 2017 r. na konto Gminy Długosiodło nr: 21 8931 0003 0600 0824 2040 0002.

ZAŁĄCZNIKI (3)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
ogłoszenie.pdf (68.21 KB) Treść ogłoszenia 139 Radosław Michalak 2017-11-14 14:26:12
wyrys_chrzczanka_wł.pdf (110.34 KB) Wyrys z mapy ewidencyjnej - działki w m. Chrzczanka Włościańska 87 Radosław Michalak 2017-11-14 14:26:12
wyrys_długosiodło.pdf (138.69 KB) Wyrys z mapy ewidencyjnej - działki w m. Długosiodło 144 Radosław Michalak 2017-11-14 14:26:12
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem