kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie Wójta Gminy

Dodano: 2016-12-15 - godz: 15:14:11

Informacja Wójta Gminy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Rewitalizacji Gminy Długosiodło na lata 2016-2023"

...więcej »

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2016-12-14 - godz: 15:43:14

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Miła”.

...więcej »

Postanowienie Wójta Gminy

Dodano: 2016-12-13 - godz: 09:58:37

Postanowienie Wójta Gminy stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania pn. „Budowa zakładu produkcji wędlin w miejscowości Marianowo na działce 46, gmina Długosiodło, powiat wyszkowski”.

...więcej »

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2016-11-29 - godz: 16:28:56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie oraz o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowościach Plewki, Wyszków, Fidest.

...więcej »

Informacja Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Dodano: 2016-11-23 - godz: 15:40:49

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Szczawin gm. Goworowo obejmującej działkę ewidencyjną nr 181 o pow. 0,73ha

...więcej »

Zawiadomienie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2016-11-02 - godz: 10:48:07

Wójt Gminy Długosiodło zawiadamia o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia z dnia 30 września 2016 r. odmawiającego wydania uzgodnień dotyczących warunków realizacji przedsięwzięcia poleającego na: "Wydobywaniu piasków metodą odkrywkową z działki o nr ew. 554, obręb 0028 Przetycz Folwark, Gmina Długosiodło".

...więcej »

Zawiadomienie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2016-11-02 - godz: 10:46:00

Wójt Gminy Długosiodło zawiadamia o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie opinii z dnia 26 września 2016 r. na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu piasków metodą odkrywkową z działki o nr ew. 554, obręb 0028 Przetycz Folwark, Gmina Długosiodło".

...więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2016-11-02 - godz: 10:29:50

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło i możliwości składania wniosków o zmianę Studium

...więcej »

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2016-10-13 - godz: 15:40:00

Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że w dniu 12.09.2016 została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na "Rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2648W i nr 4403W z drogą gminną nr 440206W w miejscowości Stare Bosewo, gm. Długosiodło".

...więcej »

Postanowienie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2016-09-21 - godz: 14:15:30

Postanowienie Wójta Gminy Długosiodło o podjęciu z urzędu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (w postaci piasków i żwirów o różnym uziarnieniu) w m. Prabuty, gm. Długosiodło na działkach o numerach ewidencyjnych 685 i 658.

...więcej »
Strona: 5 z 15
« Poprzednia Następna »
[1]...[3][4][5][6][7]...[15]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem