kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

Zawiadomienia Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2016-07-20 - godz: 14:58:30

Zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działki gruntu nr 393/17, 394/3, 395/5 położonych w miejscowości Stare Bosewo które na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Gminy Długosiodło w celu "Budowy drogi gminnej - ulicy Świerkowej w Starym Bosewie".

...więcej »

Zawiadomienie

Dodano: 2016-07-20 - godz: 14:30:47

Wójt Gminy Długosiodło zawiadamia o wydaniu przez Wójta Gminy Długosiodło postanowienia z dnia 18 lipca 2016 r., znak: RZ.6220.7.6.2016.ŁS odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4403W i nr 2648W na odcinku DK nr 8 - Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty"

...więcej »

Obwieszczenie RDOŚ

Dodano: 2016-07-15 - godz: 16:52:43

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przyjęciu planów zadań ochronnych sporządzonych w formie zarządzeń RDOŚ w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

...więcej »

Zawiadomienie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2016-07-13 - godz: 16:43:16

Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii z dnia 05 lipca 2016 r. stwierdzającej konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4403W i nr 2648W na odcinku DK NR 8 – Długosiodło – Stare Bosewo - Prabuty".

...więcej »

Zawiadomienie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2016-07-13 - godz: 16:41:46

Zawiadomienie o wydaniu przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie opinii z dnia 30 czerwca 2016 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4403W i nr 2648W na odcinku DK NR 8 – Długosiodło – Stare Bosewo - Prabuty".

...więcej »

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2016-06-24 - godz: 14:58:40

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji nr 2/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowa drogi gminnej – ulicy Świerkowej w Starym Bosewie”

...więcej »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodano: 2016-06-24 - godz: 14:50:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4403W nr 2648W na odcinku DK NR 8 – Długosiodło – Stare Bosewo - Prabuty

...więcej »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodano: 2016-06-20 - godz: 10:58:40

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 440208W na odcinku Przetycz Włościańska - Olszaki"

...więcej »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodano: 2016-06-20 - godz: 10:56:44

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo"

...więcej »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodano: 2016-06-06 - godz: 11:19:04

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej - ulicy świerkowej w Starym Bosewie".

...więcej »
Strona: 5 z 13
« Poprzednia Następna »
[1]...[3][4][5][6][7]...[13]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem