kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie RDOŚ

Dodano: 2018-04-25 - godz: 15:51:08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie informujące o prowadzonym postępowaniu administracyjnym ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi gminnej Nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy" i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy.

...więcej »

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2018-04-19 - godz: 15:56:28

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obręb ewidencyjny: Sieczychy, Przetycz Włościańska, Przetycz Folwark, Zygmuntowo, Zamość.

...więcej »

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2018-04-19 - godz: 15:48:34

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej nieruchomości oznaczonej nr 287 o powierzchni 0,54 ha położonej w obrębie Łączka, gm. Długosiodło

...więcej »

Obwieszczenie Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Długosiodło

Dodano: 2018-04-17 - godz: 10:01:49

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości wraz z kartami inwentaryzacyjnymi nieruchomości, w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Długosiodło.

...więcej »

Obwieszczenie RDOŚ

Dodano: 2018-04-17 - godz: 10:00:44

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie informujące o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Przetycz-Folwark - Augustowo.

...więcej »

Zawiadomienie Wójta Gminy

Dodano: 2018-04-13 - godz: 15:48:01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metali w miejscowości Długosiodło.

...więcej »

Obwieszczenie RDOŚ

Dodano: 2018-04-10 - godz: 08:58:26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia nie nakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Przetycz-Folwark - Augustowo.

...więcej »

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Dodano: 2018-04-10 - godz: 08:53:26

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 29 Tłuszcz-Ostrołęka".

...więcej »

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Dodano: 2018-03-23 - godz: 12:46:57

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na potrzeby hodowli bydła mlecznego w ilości 230 DJP w miejscowości Marianowo.

...więcej »

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodano: 2018-03-21 - godz: 16:10:34

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PPHU KOWALCZYK, Daniel Kowalczyk, ul. Królowej Jadwigi 69, 07-210 Długosiodło dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metali w miejscowości Długosiodło.

...więcej »
Strona: 5 z 18
« Poprzednia Następna »
[1]...[3][4][5][6][7]...[18]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem