kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r.

Dodano: 2011-01-27 - godz: 14:34:08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r. o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii w zwiazku z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej Nr 4407W na odcnku Nowa Wieś - Porządzie.

...więcej »

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Dodano: 2011-01-25 - godz: 13:38:29

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 13 stycznia 2011 roku, które utrzymuje w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 września 2010 roku nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej relacji Ostrołęka - Wyszków..."

...więcej »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Dodano: 2011-01-25 - godz: 13:36:13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie.

...więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2011-01-25 - godz: 13:35:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Długosiodło na lata 2010-2015”.

...więcej »
Strona: 13 z 13
« Poprzednia Następna »
[1]...[10][11][12][13]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem