kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

drukWersja do druku

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

Dodano: 2017-08-18 - godz: 14:48:16

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257 ), w związku z art. 74 ust. 3, art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ) Wójt Gminy Długosiodło podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia nr RZ.6062.3.15.2017.MP z dnia 17.08.2017 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków metodą odkrywkową z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 554 z obrębu 0028 w miejscowości Przetycz - Folwark, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

  1. Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni (od dnia podania informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.
  2. Informację o wydaniu postanowienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowościach położenia planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
postanowienie_Przetycz_Folwark.pdf (705.92 KB) Postanowienie nr RZ.6062.3.15.2017.MP z dnia 17.08.2017 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków metodą odkrywkową z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 554 z obrębu 0028 w miejscowości Przetycz-Folwark 81 Radosław Michalak 2017-08-18 14:49:32
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem