kropka2STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI

drukWersja do druku

aktualneInformacja o inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 4403W

Dodano: 2018-06-20 - godz: 11:50:00

Zmodyfikowano: 2018-06-20 - godz: 11:50:55

Informacja o inwestycji pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T"

W ramach ww. projektu realizowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od Drogi Krajowej nr 8 w kierunku: Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty. Wykonane będzie:

  • przebudowa jezdni bitumicznej z poszerzeniem
  • przebudowa i budowa chodników,
  • przebudowa i budowa ścieżek rowerowych i zatok,
  • budowa skrzyżowań,
  • budowa ronda w miejscowości Stare Bosewo,
  • przebudowa istniejących mostów na rzece Wymakracz i Ostrówek wraz z poszerzeniem,

Wartość inwestycji według kosztorysu ofertowego – 12.470.072,68 złotych brutto. Termin realizacji zgodnie z umową z Wykonawcą - 01 październik 2018 r. Gmina Długosiodło współfinansuje realizację tej inwestycji kwotą 1.809.837,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

Inwestorem zadania jest Powiat Wyszkowski. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków. W sprawie prowadzonych robót budowlanych proszę kontaktować się z pracownikami wydziału, pod nr tel. 29 743 59 05 lub 29 743 59 06.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem