kropka2STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI

drukWersja do druku

nieaktualneInformacja o XXVI Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 2017-11-23 - godz: 13:17:07

Zmodyfikowano: 2017-11-23 - godz: 13:17:59

Dnia 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, przy ul. Kościuszki 2 odbędzie się XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

PORZĄDEK OBRAD
XXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 27 listopada 2017 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie emisji obligacji komunalnych;
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029;
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem